کبوترانه

۲ مطلب در فروردين ۱۳۹۶ ثبت شده است

دلم جود ،جواد را می خواهد.

مخاطب همه نامه های من شده ای

..........خودت نه حرز جوادت برای ما کافی است

  • بها نارنج


خاب الوافدون علی غیرک

کسیکه بر غیر تو وارد گردد محروم می گردد.

مفاتیح الجنان دعای امام صادق ع در هر روز ماه رجب

  • بها نارنج