کبوترانه

۳ مطلب در بهمن ۱۳۹۶ ثبت شده است

  • بها نارنج

یک جفت ... یا کریم در آن آشیانه کرد

هر عابری به پشت در بسته ای رسید

نام تو را برای گذشتن بهانه کرد..

  • بها نارنج
  • بها نارنج