کبوترانه

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۶ ثبت شده است

.........
چند گویی قصه ایوب و صبر او بس است

بیش از این ما صبر نتوانیم آن ایوب بود

  • بها نارنج

هر چیز که به شمارش پذیرد و هر چه انتظارش را می کشید خواهد آمد و آنچه آمدنی ست نزدیک باشد.** کلام مولا...خطبه 103 نهج البلاغهما را گدای خانه خود کن همین بس است

  • بها نارنج