کبوترانه

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۶ ثبت شده است


ان لنا فیک رجاء عظیما


به راستی ما امید بزرگ و زیادی داریم

*ابو حمزه ثمالی

  • بها نارنج