کبوترانه

یارادَ قدَ ما فاتَ
...ای بازگرداننده ی از دست رفته ها


**دعای مشمول

  • بها نارنج

السلام علی المجلدین فی الفوات


*زیارت ناحیه مقدسه

  • بها نارنج


ان لنا فیک رجاء عظیما


به راستی ما امید بزرگ و زیادی داریم

*ابو حمزه ثمالی

  • بها نارنج

گفتم به همه منسب خود را به دو جمله


ما را بشناسید به نام "حسنی ها"یا قاسم بن الحسن

  • بها نارنج

.........
چند گویی قصه ایوب و صبر او بس است

بیش از این ما صبر نتوانیم آن ایوب بود

  • بها نارنج

هر چیز که به شمارش پذیرد و هر چه انتظارش را می کشید خواهد آمد و آنچه آمدنی ست نزدیک باشد.** کلام مولا...خطبه 103 نهج البلاغهما را گدای خانه خود کن همین بس است

  • بها نارنج

دلم جود ،جواد را می خواهد.

مخاطب همه نامه های من شده ای

..........خودت نه حرز جوادت برای ما کافی است

  • بها نارنج


خاب الوافدون علی غیرک

کسیکه بر غیر تو وارد گردد محروم می گردد.

مفاتیح الجنان دعای امام صادق ع در هر روز ماه رجب

  • بها نارنج